ברירת-מחדל  |  English  |  

 
  • ברוח החלטת ממשלה מס' 2861 בדבר תוכנית רב שנתית לפיתוח ולהעצמה ביישובים הדרוזיים והצ'רקסיים למתן עדיפות בתחום החינוך למגזר הדרוזי והצ'רקסי הקימה ממשלת ישראל, באמצעות משרד המדע והטכנולוגיה בשיתוף Ytek מרכזי מח"ר בכל הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות וביניהן 4 רשויות הנמצאות ברמת  הגולן. 
  • ברוח החלטת ממשלה מס' 3707 בדבר הסדרת ההתיישבות במגזר הבדואי בנגב הקימה עמותת  Ytek בשיתוף משרד המדע טכנולוגיה וחלל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד ראש  הממשלה 7 מרכזי מח"ר בישובים הבדואים המוסדרים בנגב.


 
  • ברוח החלטת ממשלה להעצמת אוכלוסיית העולים החדשים מקימה עמותת Ytek  בשיתוף משרד העלייה והקליטה, 16 מרכזי מח"ר אשר ישרתו את ציבור העולים ברחבי הארץ.

 

המיזמים עוסקים בתחומי מדעים, מחשוב ורובוטיקה ומטרתו להרחיב ולהעמיק את הידע,
החשיבה והסקרנות המדעית והטכנולוגית בקרב ילדים ובני נוער
.