ברירת-מחדל  |  English  |  


 
  
 

המודל הפדגוגי של Ytek  מתבסס על הגישה הקונסטרוקטיביסטית ללמידה והוראה בתחומי מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה STEM
 (Science, Technology, Engineering and Mathematics).
הגישה הקונסטרוקטיביסטית  מציעה שיטות המגבירות את המוטיבציה ללמידה בקרב הלומדים ומפתחת תהליכים של חשיבה מסדר גבוה. התלמידים אקטיביים בתהליך הלמידה ולומדים מתוך הכרה ומודעות ללמידתם
בתכנית מושם דגש על למידה חוויתית ומשמעותית.